MUCHY

Jedna para much może wydać na świat potomstwo złożone z 250 milionów czerwi
Popularne muszki owocowe pobierają pokarm nie tylko ryjkiem, ale i odnóżami
Jeśli całemu potomstwu jednej muszej pary udałoby się przetrwać, to w ciągu niespełna 4 miesięcy rodzina powiększyłaby się do 200 trylionów osobników

RĄCZYCA RDZAWA (Tachina fera)

(Urophora stylata)

MUCHA ZIELONA (Lucilla Sericata)

ŚCIERWICA MIĘSÓWKA (Sarcophaga carnaria)

(Dolichopus plumipes)

CUCHNA NAWOZOWA (Scathophaga stercoraria)

(Siphona geniculata)

(Meiosimyza rorida)

(Xyphosia miliaria)

(Calliopum simillimum)

(Sepsidae fam.)

(Tephritis sp.) (Tephritis conura??)