WAŻKI

W karbonie żyły ważki o rozpiętości skrzydeł 61 cm
Współcześni przedstawiciele tego rzędu w Ameryce Południowej osiągają 18 cm
Ważki potrafią latać z prędkością 60 km/h
Oko ważki złożone jest z około 10000-28000 omatidiów

PIÓRONÓG ZWYCZAJNY(platycnemis pennipes)

SZABLAK KRWISTY (Sympetrum sanguineum)


ŁĄTKA DZIEWECZKA (Coenagrion puella)


PIÓRONÓG NADWODNIK (Platycnemis pennipes)


LECICHA WIELKA (Orthetrum cancellatum)